בריאות הפה הינה רבת פנים וכוללת את היכולת לדבר, לחייך, להריח, לטעום, לגעת, ללעוס, לבלוע ולהעביר מגוון רגשות באמצעות הבעות פנים בביטחון וללא כאב ואי נוחות. מחקרים שונים שנערכו במהלך העשורים האחרונים הוכיחו מעל לכל ספק כי השימוש במשחות הצמדה לשיניים תותבות הוא בעל יתרונות רבי ערך.

שיפור ההצמדה ויציבות השיניים התותבות לחניכיים1,2

במחקר מבוקר שנערך הוקלטו תנועות הלסת התחתונה באמצעות מערכת מעקב מגנטומטר רב-ערוצית בזמן שהנבדקים לעסו חתיכות סטנדרטיות של משמשים מיובשים ולחם לבן טרי. תחילה, ללא שימוש במשחת הצמדה ולאחר מכן ב- 0, 2 ו -4 שעות לאחר השימוש במשחת הצמדה.

קבוצת הביקורת הייתה חולים בעלי שיניים טבעיות.

דווחה עלייה מובהקת סטטיסטית בשיעורי הלעיסה הממוצעים בקבוצת הבדיקה לאחר החלת משחת הצמדה, בכל נקודות הזמן ובשני סוגי המזון.

המסקנה: השימוש במשחת הצמדה לתותבת מקדם קצב לעיסה מהיר וטבעי יותר.

במחקר2 שנערך ע"יMunoz et al.    אישרו גם במחקרם כי משחת הצמדה שיפרה משמעותית את ההחזקה והיציבות של תותבות מתאימות היטב.

לנבדקים היו פחות פריקות משמעותיות בזמן אכילת תפוח לאחר החלת משחת ההצמדה על תותבות ועלייה משמעותית בדירוג הסובייקטיבי של ביטחון ונוחות.

שיפור פעולת הלעיסה והדיבור3

במחקר שהעריך את ביצועי הלעיסה לאחר השימוש במשחת הצמדה באמצעות שיטת sieve, הונחו המשתתפים ללעוס 5 שקדים ב -20 משיכות לעיסה. ביצועי הלעיסה חושבו על פי משקל החומר המרוסק שעבר.

המסקנה: השימוש במשחת הצמדה שיפר את הביצועים בבעלי תותבות שלמות קונבנציונליות

הורדת תנודות המיקרוסקופיות בעת לעיסה 4

במחקר מדדו את תנודות התותבות באמצעות מכשיר מעקב אחר שדה מגנטי לסירוגין, שקבע את מיקום סלילי המקלט המגנטי ביחס לסליל המשדר הממוקם בראש (Move Track)

מדידות תנועות השיניים התותבות נעשו בתחילת המחקר (ללא משחת הצמדה) וב- 0, 2, 4 שעות לאחר השמת משחת ההצמדה מבחינת לעיסה ונשיכה סטנדרטיים.

תוצאות המדידות הראו כי:

 • תנועות התותבות המנדיבולריות עם וללא משחת הצמדה היו משמעותית גדולות מתנועות התותבות המקסילריות
 • השימוש במשחת הצמדה הפחית משמעותית את תנועת השיניים התותבות (מקסילרי ומנדיבולרי)  הן בלעיסה והן בנשיכה
 • השיפור חל ישר לאחר מריחת משחת ההצמדה ונשמר גם לאחר ארבע שעות המעקב.

סיוע בשמירה על האיטום סביב התותבת ובכך הפחתת כניסה והצטברות של שאריות מזון מתחתיו5,6

במחקר שנערך נמדדה כמות מלכודת המזון על ידי איסוף ושקילה של השאריות מתחת לתותבות לפני ולאחר לעיסה ובליעה של  32 גרם של ארוחת הניסוי מבוטנים

במחקר אחר נראה כי ללא משחת הצמדה, הכמות של שאריות הבוטנים הכלואה מתחת ללסת המנדיבולרית של השיניים התותבות הייתה יותר מכפולה מזו שמתחת לתותבת המקסילרית.

תחושת ביטחון וסיפוק7,8

במחקר שהעריך את ההשפעה של משחת הצמדה על שביעות רצון התותבת ועל המדידות הקינסיוגרפיות של מטופלים עם שיניים תותבות מלאות. נראה כי:

המסקנה הייתה כי השימוש במשחת הצמדה תותבת מספיק כדי לשפר את שביעות רצון המטופל מהתותבות ושינוי תנועות הלסת התחתונה, מה שמוביל לשיפור פונקציית לעיסה

במחקר נוסף משנת 2018 אקראי, כפול סמיות מסקנות החוקרים היו כי משחות הצמדה שיפרו משמעותית את שביעות רצונם של משתמשי התותבות המלאות.

הפחתת ריח הפה וחוסר הנוחות 9

מניעת הצטברות חיידקים בקטריות וקנדידה 10

 1. Rendell et al. The effect of denture adhesive on mandibular movement during chewing. J Am Dent Assoc. 2000;131:981–986
 2. Munoz et al. A clinical study to evaluate denture adhesive use in well-fitting dentures. J Prosthodont. 2012 Feb;21(2):123-9.
 3. De Oliveira et al. Masticatory performance of complete denture wearers after using two adhesives: a crossover randomized clinical trial. J Prosthet Dent. 2014, Nov;112(5):1182-7.
 4. Grasso et al. Effect of denture adhesive on retention of the mandibular and maxillary dentures during function. J Clin Dent. 2000;11:98–103.
 5. Munoz et al. Denture adhesive reduced food entrapment under removable full dentures. J Dent Res. 2011; 90 (Spec Iss A): 1052.
 6. White Paper on Optimal Care and Maintenance of Full Dentures for Oral and General Health – Oral health foundation
 7. Marin DOM et al. Effect of a denture adhesiveon the satisfaction and kinesiographic parameters of complete denture wearers. Braz Dent J 2014; 25: 391-98.
 8. Torres-Sánchez et al. Satisfaction in complete denture wearers with and without adhesives: A randomized, crossover, double-blind clinical trial. J Clin Exp Dent. 2018 Jun 1;10(6):e585-e590.
 9. A clinical study to assess the breath protection efficacy of denture adhesive, Graham J Myatt et. Qal; J Contemp Dent Pract. 2002 Nov 15;3(4):1-9
 10. Antimicrobial Efficacy of Denture Adhesives, J. E. Barnes, N. Ramji, J. Rajaiah, X. Zhou, J. A. Fitzgerald, Procter & Gamble, Mason, OH, USA,AADR, March 2004
דילוג לתוכן